Λεμονής: «Να αναλογιστούμε γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση...»